പൊതുവിവരങ്ങള്‍

പൊതുവിവരങ്ങള്‍

 ജില്ല

 കോഴിക്കോട്

 താലൂക്ക്  താമരശ്ശേരി
 ബ്ളോക്ക്  കൊടുവള്ളി
 വിസ്തീര്‍ണ്ണം  27.17 ച . കി.മീ
 വാര്‍ഡുകള്‍  19
 വില്ലേജ്  രാരോത്ത് , കെടവൂര്‍ (ഭാഗികം)
 പാര്‍ലമെന്‍റ് മണ്ഡലം  കോഴിക്കോട്
 നിയമസഭാ മണ്ഡലം  കൊടുവള്ളി
വിലാസം

താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

താമരശ്ശേരി പി.ഒ ,കോഴിക്കോട്

പിന്‍:673573

ഫോണ്‍ :04952222252

ഇ-മെയില്‍ : thamarasserygp@gmail.com

   

ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങള്‍ 2011 സെന്‍സസ് പ്രകാരം

No.of House holds 8,172
Total population (including institutional and houseless population) Persons 35,706
Males 17,053
Females 18,653
Population of scheduled Castes Persons 3,374
Males 1,635
Females 1,739
Population of scheduled Tribe Persons 127
Males 57
Females 70
Literates Persons 30,192
Males 14,641
Females 15,551
Illiterates Persons 5,514
Males 2,412
Females 3,102
Sex Ratio 1093.83
scheduled Castes Ratio 9.45
scheduled Tribe Ratio 0.36
Literacy rate 96.14