താമരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ സന്‍സദ് ആദര്‍ശ് ഗ്രാമയോജന (സാഗി ) പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Posted on Monday, March 4, 2019

പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഗ്രാമം ദത്തെടുക്കല്‍ പരിപാടിയായ സന്‍സദ് ആദര്‍ശ് ഗ്രാമ യോജനയുടെ (സാഗി)  പരിപാടിയില്‍ താമരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ എം.കെ.രാഘവന്‍ എം.പി 02/03/2019 ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.